Optimale prestaties en data-integriteit bij cross border e-commerce

Een praktijkvoorbeeld met uitleg om prestaties te verhogen en risico’s te beperken

Stel dat je een goedlopende webshop hebt en besluit om je business uit te breiden naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Azië. Je maakt gebruik van WooCommerce of een ander e-commerce platform. Hoe zorg je er dan voor dat de prestaties en data-integriteit van je webshop op orde blijft? Je wilt natuurlijk dat bezoekers van over de hele wereld een goede user experience hebben, je shop goed converteert en dat het voorraadbeheer op orde is.

Dit is precies waar een van onze klanten mee worstelde. In dit artikel leg ik uit hoe je de presentaties en data-integriteit van je webshop bij cross border e-commerce op orde houdt.

Cross border e-commerce

Cross border e-commerce is internationaal online ondernemen. Nu kun je er als Nederlandse webshopeigenaar voor kiezen om je producten ook in Duitsland of België te verkopen. Dat is qua hosting niet heel ingrijpend. Maar als je je op andere werelddelen gaat richten, dan komt er wel heel wat bij kijken om je WooCommerce-shop goed te laten werken. Je wilt immers dat je webshop goed converteert. Snelheid is daarbij essentieel. In de topsport kan een milliseconde het verschil betekenen tussen winst en verlies. Precies hetzelfde geldt voor internationale webshops. Maar wie online en dus wereldwijd zaken doet, moet naast snelheid ook rekening houden met data-integriteit.

Wat is data-integriteit?

Met data-integriteit bedoelen we het waarborgen van de juistheid van data en zorgen voor betrouwbare gegevens. Waar het om gaat is dat alle gegevens correct, consistent en volledig zijn opgeslagen. Dat is voor een webshop die actief is in meerdere landen - of zelfs werelddelen - van groot belang. Want stel je voor dat iemand in Zuid-Amerika een order plaatst en vlak daarna doet iemand in Europa een bestelling, dan wil je wel dat de voorraad is bijgewerkt. Als dat namelijk niet gebeurt, dan kan door de Europese bestelling de voorraad op -1 komen te staan en stel je een klant teleur.

Risico’s data integriteit bij cross border e-commerce

Het is belangrijk om te weten dat niet elk CRM-pakket geschikt is voor wereldwijde hosting. Neem bijvoorbeeld WooCommerce, een veelgebruikt e-commerce platform. WooCommerce biedt geen efficiënte mogelijkheid om goed te functioneren over meerdere werelddelen. Vanwege de afstanden - bijvoorbeeld van de Verenigde Staten naar Nederland - neemt het inladen van bestanden, databases en caches, relatief veel tijd in beslag.

Om de prestaties te optimaliseren heb je meerdere databases en servers verspreid over de wereld nodig. Maar als die systemen onderling niet goed communiceren, loop je het risico dat de data niet langer integer zijn. Hoe goed je de techniek ook hebt ingericht, als je wereldwijd online producten verkoopt met ongeschikte software loop je altijd het risico dat:

  • Het voorraadsysteem een vertekend beeld geeft;
  • Aanpassingen in het CMS spontaan verdwijnen;
  • Aanpassingen in het ene werelddeel wel zichtbaar zijn, maar in het andere helemaal niet.

De uitdaging is dus: hoe zorg je voor een snelle webshop en hoe hou je de data integer? Voor onze opdrachtgever hebben we drie zaken geregeld.

Punt 1: GeoIP, load balancing en CDN

  • GeoIP – We hebben voor onze opdrachtgever verschillende servers opgezet, per werelddeel één. Om het verkeer in goede banen te leiden maken we gebruik van GeoIP. Met GeoIP wordt via het IP-adres van de websitebezoeker de geografische locatie achterhaald. Zo wordt de bezoeker naar de dichtstbijzijnde server gestuurd.
  • CDN - Via een Content Delivery Network (CDN) zorgen we ervoor dat bezoekers snel en zonder vertraging content kunnen binnenhalen. Een CDN is een netwerk van proxyservers die geografisch verspreid zijn.
  • Load balancing - Daarnaast wordt piekdrukte opgevangen door middel van load balancing. Als er bijvoorbeeld een productlancering is of onze opdrachtgever wordt trending topic op sociale media, dan worden er automatisch andere servers ingezet om de pieken op de betreffende geografische locatie op te vangen.

Punt 2: Deployment scripts

Zoals gezegd was de webshop van onze opdrachtgever niet geschikt voor intercontinentale business. Daarom zijn we gaan werken met deployment scripts. Om ervoor te zorgen dat de scripts goed werken, hebben we gebruik gemaakt van een OTAP-ontwikkelstraat. Ontwikkelen, testen, accepteren en produceren is immers de heilige graal in onze tak van sport.

Een van de deployment scripts die we hebben geschreven, zorgt ervoor dat een update automatisch wordt doorgezet naar verschillende werelddelen, zodat de websitecode niet centraal, maar lokaal op alle servers wordt uitgevoerd. Dat zorgt voor snelheid en stabiliteit.

Punt 3: NFS en Proxy SQL

  • NFS - Onze opdrachtgever had te maken met content die werd geüpload door bezoekers en gebruikers. Denk bij bezoekers (klanten) aan bijvoorbeeld garantieclaims. En bij gebruikers (editors) aan aangepaste teksten en afbeeldingen. Stel nu dat je hier niks voor regelt, dan kan het zijn dat iemand in de VS content uploadt, maar dat een medewerker in Europa deze content niet kan zien. Daarom hebben wij een Network File System (NFS) ingesteld. Kort gezegd is een NFS een opslagschijf voor informatie de wereldwijd beschikbaar moet zijn, maar niet cruciaal is voor de webshop zelf. Dus, stel dat een editor de content op een productpagina aanpast, dan wordt via de NFS de content wereldwijd beschikbaar gesteld. De CDN zorgt er vervolgens voor dat bezoekers snel en zonder vertraging deze content te zien krijgen.
  • Proxy-SQL - Voor het optimaliseren van de presentaties hebben we meerdere databases over verschillende werelddelen ingezet. Elke database kent in essentie vier soorten aanvragen: select, update, insert en delete. Bij een webshop bestaat het merendeel van de aanvragen uit een select (het lezen van informatie). Het gaat soms om 75 tot 95% van alle aanvragen. Door middel van een ProxySQL zorgen we ervoor dat alle aanvragen zo lokaal mogelijk worden gedaan. Dat zorgt voor snelheid en een optimaal presterende webshop.

Om de data-integriteit te waarborgen, worden de updates, inserts en deletes op alle databaseservers gesynchroniseerd via een Master Slave Setup. Dus één server is de basisserver (master) en de andere servers zijn hulpservers (slaves). Met andere woorden: alle updates, inserts en deletes worden gedaan via de master en later - maar binnen no time - teruggekoppeld aan de slaves.

Tot slot: maak slimme keuzes

Lang niet alle software en CRM-pakketten zijn in de basis geschikt voor cross border e-commerce. Als je (nog) moet kiezen, kies dan software die dat wel is. Wil je gebruik maken van je huidige CRM-pakket, zoals WooCommerce, zorg er dan voor dat je passende maatregelen treft om de prestaties en data-integriteit van je shop op orde te houden.

Wil jij je business uitbreiden naar andere werelddelen? En wil je eens met mij van gedachten wisselen over hoe je de performance en data-integriteit op orde houdt? Neem dan contact op. Voor een goed gesprek hierover maak ik graag tijd!

4

Interesse? Laten we kennismaken!

Hoe kunnen we jouw helpen? We maken graag persoonlijk kennis. Vertel ons wat je wensen en eisen zijn. Dan geven we jou het juiste advies en overtreffen we jouw verwachting.

In contact komen
DNV-certified